Sygnatura akt / sprawy: XIX GUp 454/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Belinwest Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 454/19, został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w Sekretariacie Sądu...