Sygnatura akt / sprawy: XIX GUp 621/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Na skutek wniosku złożonego przez Macieja Pacuta, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 303/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Macieja Pacuta, zamieszkałego w Warszawie, PESEL (informacja ukryta) . Sąd określił, że upadły jest osobą...