Sygnatura akt / sprawy: XIX GUp 835/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

13 października 2021 - MSiG nr 199/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 29 września 2021 r., w postępowaniu upadłościowym Ireny Wieteskiej (sygn. akt XIX GUp 835/20), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w...

27 lipca 2020 - MSiG nr 144/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r. (sygn. akt XIX GUp 835/20): 1. ogłosił upadłość Ireny Wieteskiej (PESEL (informacja ukryta) ,) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-126) przy (informacja ukryta); 2. określił, że...