Sygnatura akt / sprawy: XI GRp 27/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

25 listopada 2021 - MSiG nr 228/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Nadzorca sądowy dłużnika Zbyszka Kolasińskiego, PESEL (informacja ukryta) , zam.: (informacja ukryta), 61-160 Daszewice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o wyznaczeniu w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli (obecna sygnatura sprawy Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu to XI GRp 27/21) terminu zgromadzenia wierzycieli w celu...

13 października 2021 - MSiG nr 199/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 września 2021 roku postanowił: 1. otworzyć postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Zbyszka Kolasińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Daszewicach przy ulicy Dolnej 9, 61-160,...