Sygnatura akt / sprawy: XI GU 1347/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

13 maja 2022 - MSiG nr 92/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2022 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1347/21, sprawy w toku postępowania upadłościowego Mirosława Leśniewskiego, PESEL (informacja ukryta) , zam. Poznań, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej...