Sygnatura akt / sprawy: XI GU 770/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 770/20, ogłosił upadłość Czesławy Marciniak (numer PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Turkowicach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzone...