Sygnatura akt / sprawy: XI GUp 111/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

7 czerwca 2018 - MSiG nr 109/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 111/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Rafała Bober, zam. w Koninie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu...

23 marca 2018 - MSiG nr 59/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 111/17 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Rafała Bober, zam. w Koninie, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi główną oraz uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali...

7 czerwca 2017 - MSiG nr 109/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 262/17 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Bobera (PESEL: (informacja ukryta) .), zam. w Koninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod...