Sygnatura akt / sprawy: XI GUp 502/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

13 maja 2022 - MSiG nr 92/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem wydanym w dniu 22 kwietnia 2022 roku, sygn. akt XI GUp 502/20, sprawy w toku postępowania upadłościowego Kordiana Belter, PESEL (informacja ukryta) , NIP 7831454983 , nieprowadzącego działalności gospodarczej, z urzędu w przedmiocie...

28 kwietnia 2022 - MSiG nr 82/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem wydanym w dniu 4 kwietnia 2022 roku, sygn. akt XI GUp 502/20, sprawy w toku postępowania upadłościowego Kordiana Beltera, PESEL (informacja ukryta) , NIP 7831454983 , nieprowadzącego działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu...

23 października 2020 - MSiG nr 208/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 579/20 ogłosił upadłość dłużnika Kordiana Beltera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Trzaskowie (PESEL (informacja ukryta) , NIP 7831454983 )...