Sygnatura akt / sprawy: XI GUp 752/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

14 września 2021 - MSiG nr 178/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 782/21, ogłosił upadłość dłużniczki Kamili Wawrzyniak-Szwajkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pobiedziskach (PESEL (informacja ukryta) , NIP...