Sygnatura akt / sprawy: XI Ns-Rej. KRS 9432/21/813

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego OMC Group spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000641187 , ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: Kraków 30-010, ul. Władysława Łokietka nr 6A lok...