Sygnatura akt / sprawy: XVIII GReu 6/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

OBWIESZCZENIE O WYKONANIU UKŁADU Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2021 r. postanowił stwierdzić, że układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Andrzeja Kality prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej...