Sygnatura akt / sprawy: XVIII GU 1504/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

31 lipca 2020 - MSiG nr 148/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 7 lipca 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1504/19, postanowił na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, albowiem majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów...

9 marca 2020 - MSiG nr 47/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 2 marca 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1504/19, postanowił zabezpieczyć majątek AF Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS 0000299598 ) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Zbigniewa...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych