Sygnatura akt / sprawy: XVIII GU 395/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 395/20 postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Stanisława Lenarda (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego w Kobyłce przy (informacja ukryta) (kod pocztowy: 05-230), 2)...