Sygnatura akt / sprawy: XV GU 126/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

4 maja 2021 - MSiG nr 84/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31.03.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 126/21, ogłosił upadłość Dariusza Skrzesińskiego (numer PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego w Bydgoszczy, (informacja ukryta), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); określił, że postępowanie...