Sygnatura akt / sprawy: XV GUp 178/17

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

8 lutego 2019 - MSiG nr 28/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Modzelewskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 178/17 informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie...

26 października 2018 - MSiG nr 209/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Modzelewskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie XV GUp 178/17 sporządzona została przez syndyka w dniu 25.09.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul...