Sygnatura akt / sprawy: XV GUp 375/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

21 lipca 2021 - MSiG nr 139/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.07.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 202/21 ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kowalskiej (numer PESEL (informacja ukryta) , NIP 9671063156 ), oraz dłużnika Romana Kowalskiego (numer PESEL (informacja ukryta) , NIP 9670792462 ), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy...