Sygnatura akt / sprawy: XV GUp 436/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.09.2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 514/20 ogłosił upadłość Marka Ignasiaka (numer PESEL (informacja ukryta) , numer NIP 9531018925 ), zamieszkałego w Bydgoszczy, (informacja ukryta), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Joachima Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 419); określił, że...