Sygnatura akt / sprawy: XV GUp 69/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Śnieg, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 69/20 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 23.09.2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy...