Sygnatura akt / sprawy: X GU 433/21/5

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24.05.2021 r., pod sygn. akt X GU 433/21/5, ogłoszona została upadłość dłużnika Eugeniusza Pytlika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach, (informacja ukryta), 40-749 Katowice, PESEL (informacja ukryta) . Po...