Sygnatura akt / sprawy: X GU 538/16/2

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 grudnia 2016 roku, sygn. akt X GU 538/16/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Andrzeja Biadasiewicza, zamieszkałego w Bytomiu, (informacja ukryta), posiadającego nr PESEL (informacja ukryta) jako osoby fizycznej nieprowadzącej...