Sygnatura akt / sprawy: X GU 746/21/1

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

14 września 2021 - MSiG nr 178/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079827 , sygnatura akt X GU 746/21/1, postanowieniem z dnia 18 maja 2021 roku ustanowił dla dłużnika...