Sygnatura akt / sprawy: X GUp 1269/21/3

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

14 stycznia 2022 - MSiG nr 9/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 listopada 2021 roku, pod sygn. akt X GU 1266/21/3, ogłoszona została upadłość Romana Kusia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sławkowie, adres: ul. 23 Stycznia 13, 24-260 Sławków, posiadającej numer PESEL...