Zapytanie:


Zmień zapytanie | Stwórz subskrypcję Ikona RSS

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 195 pasujących ogłoszeń, strona 3 z 10:

18 marca 2014 - MSiG nr 53/2014 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Działając na mocy art. 358 § 3 k.s.h., Zarząd PGE Obrót S.A. w Rzeszowie ogłasza wykaz dokumentów akcji wystawionych w odcinkach zbiorowych, które zostały unieważnione na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 3717/672/VIII/2014 z dnia 18.02.2014 r. Numery emisyjne unieważnionych dokumentów akcji: Pokaż tabelę...

29 stycznia 2014 - MSiG nr 19/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 22 stycznia 2014 r. dokonano wpisu nr 77 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

16 stycznia 2014 - MSiG nr 10/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 stycznia 2014 r. dokonano wpisu nr 76 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

8 stycznia 2014 - MSiG nr 4/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 2 stycznia 2014 r. dokonano wpisu nr 75 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Oddziały pierwszego działu KRS.

30 grudnia 2013 - MSiG nr 261/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 20 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 74 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

9 grudnia 2013 - MSiG nr 243/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 4 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 73 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

5 grudnia 2013 - MSiG nr 239/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 2 grudnia 2013 r. dokonano wpisu nr 72 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Emisje akcji pierwszego działu KRS.

4 grudnia 2013 - MSiG nr 238/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 listopada 2013 r. dokonano wpisu nr 71 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

4 grudnia 2013 - MSiG nr 238/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 29 listopada 2013 r. dokonano wpisu nr 70 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie, Dane jedynego akcjonariusza, Kapitał spółki oraz Emisje akcji pierwszego działu KRS.

25 września 2013 - MSiG nr 186/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 września 2013 r. dokonano wpisu nr 69 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

25 września 2013 - MSiG nr 186/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 września 2013 r. dokonano wpisu nr 68 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

25 września 2013 - MSiG nr 186/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h., zwołuje na dzień 18 października 2013 r., o godz. 11 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Obrót S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie, przy ul. 8 Marca 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór...

16 sierpnia 2013 - MSiG nr 158/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Na podstawie art. 456 k.s.h. Zarząd PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ogłasza, że w dniu 8 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Obrót S.A. w Rzeszowie podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.222.200 PLN, z kwoty 494.862.600 PLN do kwoty 492.640.400 PLN. Obniżenie kapitału zakładowego dokonuje się w następstwie...

16 sierpnia 2013 - MSiG nr 158/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 359 § 3 w związku z art. 360 § 1 k.s.h. ogłasza uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Obrót S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r. w sprawach umorzenia 22.222 akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w następstwie umorzenia 22.222 akcji własnych o kwotę...

7 sierpnia 2013 - MSiG nr 152/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 31 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 67 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

15 lipca 2013 - MSiG nr 135/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 9 lipca 2013 r. dokonano wpisu nr 66 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

15 lipca 2013 - MSiG nr 135/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h., zwołuje na dzień 8 sierpnia 2013 r., o godz. 11 00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Obrót S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór...

24 czerwca 2013 - MSiG nr 120/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 18 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 65 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

17 czerwca 2013 - MSiG nr 115/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

W dniu 11 czerwca 2013 r. dokonano wpisu nr 64 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

29 maja 2013 - MSiG nr 103/2013 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki akcyjne

Zarząd PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h. w związku z § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 r., o godz. 11 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Obrót S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie, przy ul. 8-go Marca 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego...