Zapytanie:


Zmień zapytanie | Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 28 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

3 listopada 2020 - MSiG nr 215/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO INŻYNIERIA" Spółki z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 19.10.2020 r. sprawozdanie za okres od...

31 lipca 2020 - MSiG nr 148/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO INŻYNIERIA" Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 13.07.2020 r. sprawozdanie za okres od...

21 maja 2020 - MSiG nr 98/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO INŻYNIERIA" Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 17.04.2020 r. sprawozdanie za okres od...

19 lutego 2020 - MSiG nr 34/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy Prawa restrukturyzacyjnego - Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym dłużnika: Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "NZ POZ WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17), nadzorca wykonania układu złożył sprawozdanie z wykonywania układu za okres od dnia 1 grudnia...

24 stycznia 2020 - MSiG nr 16/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO INŻYNIERIA" Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 13.01.2020 r. sprawozdanie za okres od...

29 października 2019 - MSiG nr 210/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO INŻYNIERIA" Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 14.10.2019 r. sprawozdanie za okres od...

18 września 2019 - MSiG nr 181/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C w Olsztynie zawiadamia, iż w związku uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu postępowanie restrukturyzacyjne wobec Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) zostało zakończone...

9 września 2019 - MSiG nr 174/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO-INŻYNIERIA" Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 10.07.2019 r. sprawozdanie za okres od...

12 sierpnia 2019 - MSiG nr 155/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r. zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w...

9 lipca 2019 - MSiG nr 131/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Na podstawie art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach przy ul. Władysława Reymonta 2 (V GRs 4/17); wyznaczono termin rozprawy w celu...

23 maja 2019 - MSiG nr 99/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO INŻYNIERIA" Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 25.04.2019 r. sprawozdanie za okres od...

9 maja 2019 - MSiG nr 89/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "NZ POZ WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. stwierdził przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 119 ust. 3 Pr...

21 marca 2019 - MSiG nr 57/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO INŻYNIERIA" Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232 , nadzorca wykonania układu złożył w dniu 1.02.2019 r. sprawozdanie za okres od...

10 grudnia 2018 - MSiG nr 238/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. zatwierdził skorygowany uzupełniający spis...

14 listopada 2018 - MSiG nr 220/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt. V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości,że dnia 5 listopada 2018 r. zarządca złożył do akt skorygowany uzupełniający spis wierzytelności - w zakresie wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń...

5 listopada 2018 - MSiG nr 214/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sygn. akt GRs 4/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach: I. zwołuje zgromadzenie wierzycieli w...

20 września 2018 - MSiG nr 183/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2018 r. zatwierdził spis wierzytelności wraz jego skorygowaniem i uzupełniający spis...

12 września 2018 - MSiG nr 177/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO-INŻYNIERIA" Sp. z o.o., KRS 0000046232 - sygn. akt V GRs 4/17, postanowieniem z dnia 17.08.2018 r. zatwierdzono układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa...

28 sierpnia 2018 - MSiG nr 166/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii "EKO-INŻYNIERIA" Sp. z o.o., KRS 0000046232 - sygn. akt V GRs 4/17, postanowieniem z dnia 1.08.2018 r. w przedmiocie głosowania nad układem stwierdzono przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli z dnia 1.08.2018 r. o następującej treści: Grupa 1 Wierzycieli: - Grupa nr...

19 lipca 2018 - MSiG nr 139/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED" w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy w dniu 3.07.2018 r. złożył skorygowany uzupełniający spis wierzytelności dłużnika. Spis wierzytelności został wyłożony...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.