Zapytanie:


Zmień zapytanie | Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 pasujące ogłoszenia, strona 2 z 2:

12 marca 2020 - MSiG nr 50/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.02.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 5/20 "of" ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Marczak, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia...

5 marca 2020 - MSiG nr 45/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 214/19, postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Piotra Sztramskiego, (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego: (informacja ukryta) m. 17, 06-400 Grędzice, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do...

28 lutego 2020 - MSiG nr 41/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 735/19, została ogłoszona upadłość Damiana Bujak, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-400 Nisko, plac Wolności 59, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając...

12 lutego 2020 - MSiG nr 29/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI VERTIGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE (KRS 0000718853 , NIP 1990107133 , REGON 160401858 ) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 271/18 z dnia 6.07.2020 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości, postanowił: 1...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych