Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 74906.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-07-29 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6245/6/935]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2006.04.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIA

2.Sposób reprezentacji podmiotu1.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB: PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU LUB SEKRETARZA 2.DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH OSÓB: PREZESA I WICEPREZESA LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotu 1. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY ŁĄCZNIE DWÓCH OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ZARZĄD STOWARZYSZENIA, TO JEST: PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU I SEKRETARZA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU I SEKRETARZA; 2. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH OSÓB Z TRZECH REPREZENTUJĄCYCH: PREZESA, WICEPREZESA LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.