XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 20351.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-31 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/944/8/821]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2008.02.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 630124183

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaWUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "WUPRINŻ-POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaWUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki5.11.2007 R., REP. A NR 18319/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ RADZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W § 7 UST. 1 STATUTU - W ZAKRESIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5985050,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5958050,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2.Wysokość kapitału docelowego4488780,00 ZŁ

WPISAĆ

2.Wysokość kapitału docelowego4468530,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego5985050,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego5958050,00 ZŁ