XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 32073.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-15 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4599/8/311]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2008.02.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Jednostki terenowe lub oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa oddziałuŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW (OT-03

2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MORAWICA miejscowość MORAWICA)
3.Adres oddziałumiejscowość MORAWICA ulica KIELECKA nr domu 26 kod pocztowy 26-026 poczta MORAWICA kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość MORAWICA ulica ŚCIEGIENNEGO nr domu 2 kod pocztowy 25-033 poczta KIELCE kraj POLSKA

2

1.Nazwa oddziałuGLIWICKI ODDZIAŁ TERENOWY PZK (OT50)
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE
3.Adres oddziałumiejscowość GLIWICE ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 37 nr lokalu 1017 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA