I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 7429.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-10 r.
[BMSiG-7548/2009]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Drukarni Narodowej S.A. w Krakowie, wpisanej do KRS pod numerem 0000035275, ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drukarni Narodowej S.A. w Krakowie, na którym podjęta została uchwała nr 9 o zmianie § 5 Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności, o następującej treści: Uchwała nr...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!