XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 66871.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-07-14 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/164/11/635]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.02.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoPIELA
2.ImionaKATARZYNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

1.NazwiskoPIELA

WPISAĆ

1.NazwiskoMATUSZEK