XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 19877.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-05-20 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1847/11/974]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.02.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 021262809 NIP 8942998698

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki03.01.2011 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK - MANDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REP. A NR 36/2011, ZMIENIONO: § 1, § 5.1, § 6.1, § 7, § 9.1, § 10.2, § 10.4, § 10.5, § 11, § 12, § 13.1, § 15

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁEBEK
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej54.000,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej180.000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAKUBCZYK
2.ImionaMAREK ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej27.000,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej100.000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego900,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firma"NAVI FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON020848163
4.Numer KRS0000315824 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej159.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego5.100,00
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5.100,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firma"CONQUEST CAPITAL" SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

10.Wysokość sumy komandytowej60.000,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej200.000 ZŁ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNAVI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON021383140
4.Numer KRS0000371686 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej520.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTA SPÓŁKI Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIAZANIA W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ - TAKŻE JEDNORAZOWO W STOSUNKU DO JEDNEGO STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO BĘDĄCEGO PODSTAWĄ POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI, NAWET JEŻELI PŁATNOŚĆ NASTĘPOWAĆ BĘDZIE W RATACH - WYMAGA UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY "NAVI FINANCE" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ CO NAJMNIEJ DWÓCH Z TRZECH PODMIOTÓW: 1). "CONQUEST CAPITAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, 2). MAREK ANDRZEJ JAKUBCZYK, 3). TOMASZ ŁEBEK. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PONADTO PROKURENTOM W OSOBACH 1). TOMASZ PAWEŁ ŁEBEK 2). BARTŁOMIEJ MATEUSZ SOBOLEWSKI 3). MATEUSZ MAZUR. PROKURA SAMOISTNA Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W REPREZENTACJI SPÓŁKI PROKURENTÓW OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE ZE SKUTKIEM PRAWNYM W STOSUNKACH WEWNĘTRZNYCH POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRZEZ PROKURENTA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000, OO ZŁ - TAKŻE JEDNORAZOWO W STOSUNKU DO JEDNEGO STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO BĘDĄCEGO PODSTAWĄ POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI, NAWET JEŻELI PŁATNOŚĆ NASTĘPOWAĆ BĘDZIE W RATACH - WYMAGA UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY "NAVI FINANCE" SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ CO NAJMNIEJ DWÓCH Z TRZECH PODMIOTÓW: 1). "CONQUEST CAPITAL" SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, 2). MAREK ANDRZEJ JAKUBCZYK, 3). TOMASZ ŁEBEK.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - TAKŻE JEDNORAZOWO W STOSUNKU DO JEDNEGO STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO BĘDĄCEGO PODSTAWĄ POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI, NAWET JEŻELI PŁATNOŚĆ BĘDZIE NASTĘPOWAĆ W RATACH - WYMAGA UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY NAVI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ORAZ CO NAJMNIEJ DWÓCH Z TRZECH PONIŻEJ WYMIENIONYCH PODMIOTÓW: A) "CONQUEST CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, B) MAREK ANDRZEJ JAKUBCZYK, C) TOMASZ PAWEŁ ŁEBEK

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoSOBOLEWSKI
2.ImionaBARTŁOMIEJ MATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoMAZUR
2.ImionaMATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA