XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 9828.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-18 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31441/12/188]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.01.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Jednostki terenowe lub oddziały

1

Dla pozycji:

1.Nazwa oddziałuFAMILIJNY WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW

WYKREŚLIĆ

3.Adres oddziałumiejscowość WROCŁAW ulica H. SIENKIEWICZA nr domu 8 kod pocztowy 50-335 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość WROCŁAW ulica M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 46 nr lokalu 1 A kod pocztowy 50-369 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

2

Dla pozycji:

1.Nazwa oddziałuFAMILIJNY GDAŃSK POMORSKI ODDZIAŁ FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK

WYKREŚLIĆ

3.Adres oddziałumiejscowość GDAŃSK ulica DYREKCYJNA nr domu 6 nr lokalu 407 kod pocztowy 80-852 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość GDAŃSK ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 10-12 kod pocztowy 80-277 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMOOS
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLIWERSKI
2.ImionaBOGUSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)