I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5855.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-01-23 r.
[BMSiG-5262/2017]

Tanoshii sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 15-424 Białystok, ogłasza że w dniu 17.01.2017 r. nastąpiło połączenie spółek, polegające na przejęciu przez spółkę Tanoshii sp. z o.o. (spółka przejmująca) spółki Markiza sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 15-424 Białystok, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!