IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15099.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-11-21 r., sygnatura akt: OL. VIII Ns-Rej. KRS 3258/17/250
[BMSiG-14410/2017]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 z późniejszymi zmianami) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MA-DAR" Krygier SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!