XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 104218.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-15 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3982/17/514]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach