XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104563.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-13 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5890/17/74]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŁOMNICKA nr domu 22 nr lokalu 11 kod pocztowy 54-061 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GŁÓWNA nr domu 84A kod pocztowy 54-061 poczta WROCŁAW kraj POLSKA