XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104658.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-03-31 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5096/17/672]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. miejscowość SZCZECIN

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MALCZEWSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 71-612 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LUTEGO 2017 R.,REP. A NR 316/2017, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. - ZMIENIONO § 2 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaERG RENEW S.P.A.
5.Udziały posiadane przez wspólnika65.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.675.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaERG POWER GENERATION S.P.A.
5.Udziały posiadane przez wspólnika65.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.675.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK