XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104715.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-06-23 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8392/17/584]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaYEDIGARYAN
2.ImionaARSEN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKADIMYAN
2.ImionaGRAYR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWESTFAL
2.ImionaPRZEMYSŁAW ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRALAK
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoYEDIGARYAN
2.ImionaARSEN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoKADIMYAN
2.ImionaGRAYR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

WPISAĆ

3

1.NazwiskoWESTFAL
2.ImionaPRZEMYSŁAW ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

4

1.NazwiskoGRALAK
2.ImionaJAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA