Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105034.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-17 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17298/17/825]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziałuPOLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI
3.Adres oddziałumiejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica SOSNKOWSKIEGO nr domu 28 nr lokalu 40 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.03.2017 R., REP. A NR 2381/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRAK
2.ImionaPIOTR SZCZEPAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.500 ZŁOTYCH

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRAK
2.ImionaHANNA ZUZANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.500 ZŁOTYCH

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego493000,00 ZŁ

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 24.03.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.2016

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.10.2015 DO 30.09.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.10.2015 DO 30.09.2016

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.10.2015 DO 30.09.2016

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwalePODZIAŁ POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KRS 0000043915, NIP 1130088519, REGON 010679550 (SPÓŁKA DZIELONA) NA PODSTAWIE ART. 529 §1 PKT 4) I ART. 538 Z INDEKSEM 1 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZW. Z ART. 541 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 55 Z INDEKSEM 1 KODEKSU CYWILNEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z ZESPOŁU SKŁADNIKÓW MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH POTRZEBNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGROMADZONYCH W POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - ODDZIAŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. SOSNOWSKIEGO 28 LOK. 40 MIŃSK MAZOWIECKI 05-300NA RZECZ TRANTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KRS 0000645839, ZGODNIE Z ART. 538 Z INDEKSEM 1§1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TO JEST: A. BEZ SPORZĄDZANIA OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZANEGO DLA CELÓW PODZIAŁU WEDŁUG TYCH SAMYCH ZASAD I WEDŁUG TEGO SAMEGO UKŁADU JAK OSTATNI BILANS ROCZNY TJ. BEZ OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 534§2 PKT 4 KSH, B. BEZ UDZIELANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 536 §4 KSH, C. BEZ BADANIA PLANU PODZIAŁU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA I JEGO OPINII. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW POLARGOS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘTA W DNIU 17 MARCA 2017 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 2381/2017