XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105184.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-29 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17632/17/897]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAGATELA nr domu 10 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA DANTYSZKA nr domu 18 kod pocztowy 02-054 poczta WARSZAWA kraj POLSKA