Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 105480.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-10-19 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2729/17/122]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności11 05 Z PRODUKCJA PIWA

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WYKREŚLIĆ

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności11 05 Z PRODUKCJA PIWA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH