I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18907.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-28 r.
[BMSiG-18467/2017]

Zarząd WARBO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., o godz. 1200, w Lublinie, w Kancelarii Notarialnej Renata Greszta Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze Spółka cywilna przy ul. Chopina 8/1. Porządek...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!