I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18908.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-27 r.
[BMSiG-18537/2017]

Zarząd Zakładów Piwowarskich "Głubczyce" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Głubczycach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000031608, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!