I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Pozycja 18909.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-30 r.
[BMSiG-18477/2017]

Zarząd Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (61-129), ul. S. Małachowskiego 10, nr KRS 0000083521, zawiadamia, że na podst. art. 135 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz art. 7 ust. 2 i 7 Statutu Concordia Polska TUW, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!