IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 19050.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-04-12 r., sygnatura akt: Wa XII Ns-Rej. KRS 4651/17/918
[BMSiG-18469/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do LNG SERWIS LTD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Freta 16, 00-227, numer KRS 0000232267, celem jej wykreślenia. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!