XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 132592.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11782/17/177]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁDZIELNIA
3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GROMADA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW
2.Adresmiejscowość GOLENIÓW ulica UL. BARNIMA I nr domu 7 nr lokalu 8 kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni25 KWIETNIA 2017 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniREPREZENTUJĄ SPÓŁDZIELNIĘ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W JEJ IMIENIU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoCZARNECKA
2.ImionaAGNIESZKA ANETA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoMATŁAWSKI
2.ImionaPIOTR PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.NazwiskoMICZEK
2.ImionaSTANISŁAW ZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności88 9 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności88 1 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO