XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 132698.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-02-14 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28421/17/51]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPEHA:68 - MAŚNIAK WNUK SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPEHA: 68 WNUK MARZOCH SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI Z DNIA 1.02.2017 R. ZMIANA § 1 I 5 UMOWY SPÓŁKI.