Nasza oferta

Serwis iMSiG.pl ułatwia dostęp do informacji gospodarczych publikowanych w publicznych rejestrach i dziennikach urzędowych.

Obsługiwane w serwisie źródła danych to:

 • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG)
  oficjalny dziennik urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)
  system informatyczny, w którym prowadzone są postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
  rejestr przedsiębiorstw prowadzonych w wybranych formach prawnych (np. spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia)
 • Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) Krajowego Rejestru Sądowego
  baza sprawozdań finansowych składanych przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Podstawowy abonament

Funkcjonalności
 • przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) od 2 stycznia 2001 r., z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • otrzymywanie powiadomień e-mailowych o nowych ogłoszeniach w MSiG dotyczących wskazanych podmiotów lub osób (Subskrypcje), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Cennik
Standard
Przeglądanie ogłoszeń
500 / dzień
Wyszukiwanie ogłoszeń
500 / dzień
Subskrypcje
nieograniczona liczba
Cena netto
500 zł / rok
60 zł / mc

Sprawozdania finansowe

Funkcjonalności
 • przeglądanie listy dokumentów finansowych składanych do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) Krajowego Rejestru Sądowego od 15 marca 2018 r.
 • pobieranie dokumentów z RDF (np. rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, opinii biegłego rewidenta) w różnych formatach
 • wizualizacja sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie XML zgodnie ze strukturami logicznymi opracowanymi przez Ministerstwo Finansów
Cennik
Standard Pro Enterprise
Dokumenty do pobrania
10 100 do uzgodnienia
Formaty plików
 • PDF
 • XML
 • PDF
 • XML
 • PDF
 • XML
 • JSON
 • HTML
 • Excel
Okres aktywności
1 miesiąc 1 rok do uzgodnienia
API
- -
Cena netto
60 zł 400 zł skontaktuj się z nami

Lista przetargów

Funkcjonalności
 • przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)
 • otrzymywanie powiadomień e-mailowych o nowych ogłoszeniach w MSiG dotyczących przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w całej Polsce, w wybranych województwach lub z księgą wieczystą prowadzoną przez wskazane sądy rejonowe
Cennik
Standard
Przeglądanie ogłoszeń
nieograniczona liczba
Powiadomienia e-mailowe
nieograniczona liczba
Cena netto
600 zł / rok
60 zł / mc

Lista upadłości

Funkcjonalności
 • wyszukiwanie i przeglądanie ogłoszeń publikowanych w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (KRZ)
 • pobieranie raportów w różnych formatach z danymi wyodrębnionymi z treści ogłoszeń
 • otrzymywanie powiadomień e-mailowych o nowych ogłoszeniach dotyczących wskazanych dłużników lub postępowań
 • wyszukiwanie i przeglądanie ogłoszeń za pośrednictwem interfejsu programistycznego (API)
Zakres danych w pojedynczym ogłoszeniu

Informacje o podmiotach, których dotyczy ogłoszenie

Podstawowe dane podmiotu

 • Nazwa podmiotu
 • Imię
 • Nazwisko
 • Forma prawna
 • Forma własności
 • Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
 • Data rozpoczęcia działalności

Numery rejestrowe

 • Numer NIP
 • Numer REGON
 • Numer KRS
 • Numer PESEL

Adres pocztowy

 • Województwo
 • Powiat
 • Gmina
 • Miejscowość
 • Ulica
 • Numer nieruchomości
 • Numer lokalu
 • Kod pocztowy
 • Poczta

Informacje o postępowaniu

 • Nazwa sądu
 • Nazwa wydziału
 • Sygnatury postępowania
 • Imię i nazwisko sędziego komisarza
 • Imię i nazwisko zastępcy sędziego komisarza
 • Imię i nazwisko nadzorcy
 • Funkcja nadzorcy
 • Numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nadzorcy
 • Adres pocztowy nadzorcy
 • Kod pocztowy w adresie nadzorcy
 • Miejscowość w adresie nadzorcy
 • Link do źródła danych nadzorcy

Informacje o postanowieniu, którego dotyczy ogłoszenie

 • Data wydania postanowienia
 • Okres do działania (w dniach)
 • Data końcowa okresu do działania

Informacje dotyczące publikacji ogłoszenia w MSiG

 • Rozdział MSIG
 • Sekcja MSIG
 • Sygnatura ogłoszenia w MSiG
 • Data publikacji ogłoszenia w MSIG
 • Numer wydania MSIG
 • Numer pozycji MSIG
 • Link do ogłoszenia w serwisie imsig.pl

Informacje dotyczące publikacji ogłoszenia w KRZ

 • Rozdział KRZ
 • Sekcja KRZ
 • Podsekcja KRZ
 • Sygnatura ogłoszenia w KRZ
 • Data publikacji ogłoszenia w KRZ
 • Link do ogłoszenia w serwisie KRZ

Nieprzetworzona treść ogłoszenia

 • Treść ogłoszenia w formacie tekstowym
 • Treść ogłoszenia w formacie HTML
 • Link do podglądu treści ogłoszenia
Pokaż całą listę
Cennik
Mini Standard Pro Enterprise

Niewielka kancelaria lub dział windykacji

Średniej wielkości kancelaria lub dział windykacji

Duża kancelaria, duży dział windykacji, bank, firma windykacyjna lub pożyczkowa

Nieograniczone potrzeby

Użytkownicy
1 2 5 bez ograniczeń
Ogłoszenia
Aktualne dla wskazanych dłużników dla wskazanych dłużników bez ograniczeń bez ograniczeń
Archiwalne (1) dla 50 dłużników / mc dla 1000 dłużników / mc dla 5000 dłużników / mc bez ograniczeń
Wyszukiwarka
Zapytania o pojedynczego dłużnika (2) 1000 / mc 5000 / mc bez ograniczeń bez ograniczeń
Powiadomienia
e-mailowe
Monitoringi 1 5 10 bez ograniczeń
Dłużnicy w monitoringu 50 200 bez ograniczeń bez ograniczeń
Częstotliwość wysyłki codziennie codziennie codziennie codziennie
Raporty
Aktualne (3) 25 / mc 50 / mc 100 / mc bez ograniczeń
Archiwalne (4) 1 / mc 5 / mc 10 / mc bez ograniczeń
Dłużnicy w raporcie 50 200 bez ograniczeń bez ograniczeń
Formaty plików
 • Excel
 • CSV
 • XML
 • JSON
 • defBank
 • Novum
 • Excel
 • CSV
 • XML
 • JSON
 • defBank
 • Novum
 • Excel
 • CSV
 • XML
 • JSON
 • defBank
 • Novum
 • Excel
 • CSV
 • XML
 • JSON
 • defBank
 • Novum
API
Cena netto
1000 zł / rok
100 zł / mc
2500 zł / rok
250 zł / mc
5000 zł / rok
500 zł / mc
skontaktuj się z nami
Komornik

Tylko dla kont utworzonych na adres e-mail w domenie komornik.pl

Użytkownicy
1
Ogłoszenia
Aktualne dla wskazanych dłużników
Archiwalne (1) dla 1000 dłużników / mc
Wyszukiwarka
Zapytania o pojedynczego dłużnika (2) 1000 / mc
Powiadomienia
e-mailowe
Monitoringi 1
Dłużnicy w monitoringu 10000
Częstotliwość wysyłki codziennie
Raporty
Aktualne (3) 25 / mc
Archiwalne (4) 1 / mc
Dłużnicy w raporcie 50
Formaty plików
 • Excel
 • CSV
 • XML
 • JSON
 • defBank
 • Novum
API
Cena netto
600 zł / rok
70 zł / mc
Bank spółdzielczy

Bank w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Użytkownicy
5
Ogłoszenia
Aktualne bez ograniczeń
Archiwalne (1) dla 5000 dłużników / mc
Wyszukiwarka
Zapytania o pojedynczego dłużnika (2) bez ograniczeń
Powiadomienia
e-mailowe
Monitoringi 10
Dłużnicy w monitoringu bez ograniczeń
Częstotliwość wysyłki codziennie
Raporty
Aktualne (3) 100 / mc
Archiwalne (4) 10 / mc
Dłużnicy w raporcie bez ograniczeń
Formaty plików
 • Excel
 • CSV
 • XML
 • JSON
 • defBank
 • Novum
API
Cena netto
2500 zł / rok
250 zł / mc

(1) Łączna liczba dłużników, dla których można przeglądać ogłoszenia archiwalne (tj. opublikowane przed dniem zakupu pakietu), za pomocą wyszukiwarki, raportu archiwalnego lub API

(2) Wspólny limit dla liczby zapytań o pojedynczych dłużników w wyszukiwarce i API

(3) Raport z ogłoszeniami opublikowanymi po dniu uruchomienia usługi

(4) Raport z ogłoszeniami opublikowanymi przed dniem uruchomienia usługi

Wypróbuj już dziś!

Zarejestruj się w serwisie i sprawdź dostępne usługi.