I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 12385.
KRS 0000144785, REGON 015283532, NIP 5272394197
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-24 r.
Pozycja 12385.
KRS 0000144785, REGON 015283532, NIP 5272394197
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-11 r.
[BMSiG-12762/2009]

ACA S.A. z siedzibą w Warszawie, (informacja ukryta), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 144785, oraz "ROS WYDAWNICTWO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (informacja ukryta), wpisana do KRS pod nr 111600, niniejszym ogłaszają, iż 1.09.2009 r. sporządzony został plan połączenia tych Spółek o następującej treści: Plan...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!