I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1556.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-19 r.
Pozycja 1556.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-12-27 r.
[BMSiG-1383/2009]

Plan połączenia Zarządy INVESTA Spółki z o.o. oraz BIS Spółki z o.o., działając na podstawie art. 500 § 2 k.s.h., ogłaszają plan połączenia uzgodniony i przyjęty zgodnie z art. 498 k.s.h. I. Wprowadzen W związku z zamiarem połączenia INVESTA Spółki z o.o. oraz BIS Spółki z o.o. Spółki sporządziły plan połączenia na podstawie art. 498 i 499...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!